Aktualności

ZAPRASZAMY NA KURS „Ekspert socjalny”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Ekspert socjalny

w okresie od 01.02.2017 r. do 01.04.2017 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 12 stycznia 2017 r.

Program kursu:
 1. Propedeutyka prawa o systemie pomocy społecznej, ochrony rodziny, obowiązkach organów państwa i samorządów.
 2. Pracownicy socjalni, prawa, obowiązki, odpowiedzialność.
 3. Współdziałanie urzędów i instytucji w realizacji polityki społecznej państwa.
 4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w poszczególnych środowiskach, współpraca, wymiana informacji, działania prewencyjne.
 5. Zjawisko narkomanii, przeciwdziałanie.
 6. Pracownik socjalny wobec zjawiska przemocy w rodzinie – prawo, praktyka.
 7. Tworzenie i realizacja przedsięwzięć w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych, pozyskiwanie środków.
 8. Serwis aktualności prawnych z zakresu polityki społecznej państwa.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 320 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Fundacja Akademicki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego, Bank Zachodni WBK S.A., nr 50 1090 1043 0000 0001 3231 8815.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia:

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!